Wat is dit?

(NLs) De overschakeling naar een nieuw decennium begon hoopvol. In 2020 zouden we er écht iets van maken. In plaats daarvan werden we opgescheept met het coronavirus. Een maandenlange lockdown volgde en nagenoeg de hele wereld zit in hetzelfde schuitje. De ellende stapelde zich op. 2020 was een deceptie waar je U tegen zegt, die erom vraagt gecancelled te worden.

Er was ook ruimte voor hoop in die eerste maanden. Zou dit die massale crisis zijn die nodig was om het tij te keren? De vervuilde lucht kleurde blauw en de buren hielpen elkaar een handje. Maar algauw won de realiteit het van de grootse dromen: de armste en meest kwetsbare mensen werden het hardst geraakt. Zij waren wederom op zichzelf aangewezen.

Kort verhaal kort: het was een rotjaar en het kan beter. Daarvoor is CANCEL2020 in het leven geroepen: iedereen verdient een tweede kans en dat geldt óók voor 2020. 

Nieuwe ronde, nieuwe kansen! Doet u mee? Teken hier de petitie en maak je sterk voor een beter 2020.

What is this about?

(EN) The transition to a new decade started off full of hope. We would finally make it work in 2020. Instead, humanity got stuck with the coronavirus. A lockdown followed: the whole world is in it together. One disaster was followed by another. 2020 was a deception to all us of, waiting to be cancelled.

There were also moments of hope in those early months. Could this massive crisis turn the tide once and for all? Polluted air cleared up and neighbors started helping each other out. Soon, however, reality kicked in: the poorest and most vulnerable people  were hit hardest by the pandemic. They were on their own.

Long story short: it was a bad year and we can do better than this. This is what CANCEL2020 is for: everyone deserves a second chance. So does 2020.

New game, new chance! Are you in? Sign the petition here and get up for a better 2020.

"Kort verhaal kort: het was een rotjaar en het kan beter. Daarvoor is CANCEL2020 in het leven geroepen."

Contact: cancel2020@info.nl 
Instagram: klik hier!